Situatieschets
Waar zoekt u een aanbieder?
Omschrijf zo specifiek mogelijk het probleem
Wat is het bouwjaar van de woning?
Aan welke oplossing denkt u?